Stapje voor Stapje

Lichtwerk

Meerdimensionaal Lichtwerk Coaching

In meerdimensionaal Lichtwerk Coaching wordt gewerkt aan thema's in het hier en nu. Bij dit thema kijk ik of er factoren zijn die jou belemmeren jezelf te zijn. In het lichtwerk noemen we het opsporen van de belemmerende factoren Reading (=lezen). Belemmerende factoren kunnen van alles zijn: bijvoorbeeld koorden naar andere personen, zoals familieleden of een partner, door opvoeding of andere wijze ingeprentte normen en waarden, beperkende overtuigingen, illusies, etc.

Belemmerende factoren zorgen ervoor dat je niet jezelf bent in het hier en nu, maar reageert bijvoorbeeld op basis van een gelijkenis met iets uit het verleden of op basis van invloeden van buitenaf.

 

Vaak kunnen deze belemmerende factoren worden weggenomen. Deze techniek noemen we in het lichtwerk Healing (=helen). Door het wegnemen van deze factoren raak je vrij van deze beperking. Een stap op weg naar te zijn wie je daadwerkelijk bent.

 

De nieuwe situatie vraagt vaak enige gewenning, omdat binnen de ruimte die er nu gekomen is om te zijn wie je bent, gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht. Na het wegnemen van de beperkingen ben je beter in staat je wensen te realiseren.

 

Over Meerdimensionaal Lichtwerk Healing en Reading is veel meer te vertellen. Neem vrijblijvend contact met mij op wanneer je hierover meer wilt weten.